Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Izabela Rajczyk        17 grudnia 2019        Komentarze (0)

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego - M4W ostatnim czasie dostaję wiele pytań dotyczących uprawnień jakie przysługują upadłemu konsumentowi w przypadku sprzedaży przez syndyka jego nieruchomości lokalowej w toku postępowania upadłościowego. Chodzi zatem o tytułowe zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

Najważniejszym z uprawnień upadłego jest możliwość zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie lub dom jednorodzinny, który zamieszkuje dłużnik, a ten potrzebuje zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób pozostających na jego utrzymaniu, na wniosek upadłego, sędzia-komisarz może wydzielić część kwoty otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości i przekazać ją upadłemu na zaspokojenie tychże potrzeb.

Zasadą jest, że wydziela się kwotę odpowiadającą wysokości czynszu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości od 12 do 24 miesięcy. Jeżeli przeciętny miesięczny czynsz, np. w Poznaniu wynosi 1.500 złotych, ze sprzedaży nieruchomości można wydzielić kwotę od 18.000-24.000 złotych.

Upadły musi zatem wykazać konieczność zaspokojenia swoich potrzeb oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. Określając kwotę, jaka zostanie wydzielona upadłemu, sędzia-komisarz bierze pod uwagę jego zdolności zarobkowe, sytuację jego rodziny, miejsce pracy domowników, odległość od szkół, cenę sprzedaży domu czy mieszkania, oraz wysokość przeciętnego kosztu wynajmu.

Kwota wydzielana jest upadłemu jednorazowo, zaś sposób jej wydatkowania nie podlega kontroli sądu. To syndyk jest podmiotem, który wypłaca upadłemu powyższą kwotę.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny nie został jeszcze zbyty, sędzia – komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty wydzielanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

W przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów o wydzieleniu kwoty nie stosuje się, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Wzór wniosku o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłegozobacz tutaj >>

***

Zobacz także:

Zdjęcie by deborah cortelazzi

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem i.rajczyk@br-kancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: