SYNDYK – kim jest i czym się zajmuje ?

Izabela Rajczyk        03 sierpnia 2015        3 komentarze

Sama jestem syndykiem i często słyszę od klientów pytania: a czym tak faktycznie zajmuje się syndyk? Co tak właściwie robi syndyk? Mam nadzieje, że mój dzisiejszy wpis odpowie na te pytania.

Syndyk jest tzw. „pełnomocnikiem” Sądu. Powołuje się go w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Powoływany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a wyjątkowo w toku postępowania upadłościowego (np. gdy poprzedni syndyk został odwołany). Syndyk obejmuje majątek firmy lub osoby prywatnej, która została postawiona w stan upadłości i zarządza nim. Zawiadamia o upadłości wierzycieli, komornika, banki i inne instytucje.

Syndykiem może zostać osoba, która uzyskała licencję. W tym celu niezbędne jest spełnienie ustawowych wymagań i zdanie egzaminu państwowego.

Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym syndyk ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, zachować przedsiębiorstwo dłużnika.W tym celu syndyk dokonuje czynności zwykłego zarządu, zarządzając majątkiem upadłego w odpowiedni sposób.

Do podstawowych zadań syndyka należy również zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości m.in. wierzycieli, których adresy są znane, placówek pocztowych, banków i instytucji finansowy itp. Ponadto podejmuje niezbędne czynności celem ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego. Spoczywa na nim również szereg obowiązków sprawozdawczych. Wykonuje on obowiązki przewidziane przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Syndyk  dokonuje również spisu inwentarza i oszacowuje masę upadłości na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych oraz układa plan likwidacyjny tzn. ustala w jaki sposób zostanie sprzedany majątek upadłego. Powinien także sprawować nadzór nad majątkiem tzn. zabezpieczyć go przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ma również prawo żądać od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczących majątku upadłego. Do zadań syndyka należy również sporządzenie listy wierzytelności i przeprowadzenie likwidacji majątku a następnie rozdzielenie uzyskanych pieniędzy między wierzycieli upadłego.

W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności na rachunek upadłego lecz w imieniu własnym. Nadzór nad działaniami syndyka sprawowany jest przez sędziego – komisarza, któremu syndyk składa sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem (w terminach wyznaczonych przez sędziego – komisarza, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące). Po zakończeniu działalności syndyk składa sprawozdanie ostateczne obejmujące sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jan Grudzień 2, 2016 o 10:16

Witam,

Na jakiej zasadzie sąd dokonuje wyboru syndyka/nadzorcy/zarządcy/doradcy??
Nie chodzi mi o sprawy licencji, prawne, itp., a kompetencje.
Z tego co udało mi się znaleźć sędziemu mogą „podpowiedzieć” wierzyciele i zarząd, jednak nie musi brać ich zdania pod uwagę.
Czy osoby na tak odpowiedzialnym stanowisku wyznaczane są na podstawie jakiś kryteriów, czy sąd wybiera kogoś „wolnego” z listy??
Jak wygląda to w praktyce??

Z góry dziękuję z odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Izabela Rajczyk Grudzień 27, 2016 o 20:49

Panie Janie, w Poznaniu sąd dokonuje wyboru z listy doradców restrukturyzacyjnych.

Odpowiedz

http://www.jjpconsulting.eu/pl/uslugi/szkolenia-w-celu-zdobycia-soft-skills-personlichkeit-und-selbstmanagement-delegowanie-z-sukcesem-zarzadzanie-wlasnym-czasem-time-management-itp/ Styczeń 29, 2017 o 20:20

Bardzo ciekawy artykuł. Musze przyznać, że wielokrotnie słyszałam o syndyku, ale nie wiedziałam czym dokładnie się zajmuje. Wasz artykuł bardzo dokładnie mi to wyjaśnił. Dziękuję i pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: