Prawo restrukturyzacyjne – POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Izabela Rajczyk        02 listopada 2015        Komentarze (0)

Kolejnym nowym postępowaniem wprowadzonym przez prawo restrukturyzacyjne jest postępowanie układowe.

Jest to postępowanie przewidziane dla przedsiębiorców, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności sporych uprawniających do głosowania nad układem, co dyskwalifikuje ich w kwestii uzyskania zgody na przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego.

Postępowanie układowe nie jest natomiast możliwe dla dłużników których suma wierzytelności spornych nie przekracza wyżej wskazanych 15%. Ma to uniemożliwić nieuczciwym dłużnikom celowe przedłużanie postępowania.

Największą zaletą otwarcia postępowania układowego jest fakt, że dłużnik w dalszym ciągu sprawuje zarząd swoim majątkiem – robi to jedynie pod nadzorem nadzorcy sądowego wyznaczonego przez sąd.

Wniosek o ogłoszenie upadłości układowej powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. w  art. 227 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 6-10 oraz ust. 2 i 3. Prawa restrukturyzacyjnego. Ponadto dłużnik musi uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Sąd może zażądać od dłużnika wpłacenia zaliczki na wydatki związanie z przeprowadzeniem postępowania o otwarcie postępowania układowego. Sąd ponadto może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Na jego wniosek, ale także na wniosek samego dłużnika Sąd może zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności.

Sąd co do zasady rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości układowej na posiedzeniu niejawnym, w terminie dwóch tygodniu od dnia złożenia wniosku. Jeżeli istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodniu.

Reasumując postępowanie to będzie prowadzone na analogicznych zasadach jak obecne postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Postępowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub są już niewypłacalni. Co do zasady zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, będzie jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: