Prawo upadłościowe

Pierwszeństwo restrukturyzacji przed upadłością

Izabela Rajczyk        26 stycznia 2016        Komentarze (0)

Poprzednim razem pisałam o nowościach w prawie upadłościowym, więc dziś chciałabym  powrócić do tematyki restrukturyzacji. Prawo restrukturyzacyjne ustanawia zasadę pierwszeństwa restrukturyzacji przed likwidacją. Wskazuje, że w przypadku zgłoszenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości sąd w pierwszej kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny. W mojej ocenie wprowadzenie niniejszej zasady daje możliwość realizacji celu postępowania restrukturyzacyjnego jakim […]

Przygotowana likwidacja czyli tzw. pre pack

Izabela Rajczyk        19 stycznia 2016        Komentarze (0)

Przygotowana likwidacja nie była wcześniej znana prawu upadłościowemu i naprawczemu. Została obecnie uregulowana poprzez dodanie działu VII do ustawy prawo upadłościowe (art. 56a i następne). W licznych opracowaniach oraz komentarzach nazywana jest z angielskiego likwidacją pre – pack. . Podstawowym założeniem procedury „pre-pack” jest przekonanie, że lepiej szybko sprzedać działające przedsiębiorstwo, którego działalność będzie kontynuowana […]

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Izabela Rajczyk        12 stycznia 2016        6 komentarzy

Prawo restrukturyzacyjne powołuje do życia Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Zgodnie z ustawą ma on służyć zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowań restrukturyzacyjnego i upadłościowego, a precyzyjniej mówiąc danych w nich zawieranych. Rejestr ma również umożliwiać składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń. Za pomocą portalu udostępniane będą wzory pism procesowych […]

Łatwo można zauważyć, że składanie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nie jest jeszcze aż tak powszechne, jakby się mogło wydawać. Wielu wierzycieli, zapominając o takiej możliwości, zamyka swoją sprawę po uzyskaniu prawomocnego postanowienia komornika sądowego o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności. W aktualnym stanie prawnym, zakres przedmiotowy zakazu, obejmuje zarówno działalność gospodarczą […]

RESTRUKTURYZACJA i UPADŁOŚĆ a PODATEK DOCHODOWY – kierunek zmian i ocena

Izabela Rajczyk        15 listopada 2015        Komentarze (1)

Mój dzisiejszy wpis dotyczy kwestii podatku dochodowego, w związku z  wprowadzanym nowym prawem restrukturyzacyjnymi i upadłościowym. W tym zakresie chciałabym przedstawić opinię specjalisty w dziedzinie podatków pana Leszka Kozłowskiego – syndyka, z którym mam przyjemność współpracować. Zarówno prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe jak i podatkowe broni swej odrębności oraz „szczególności” unormowań prowadząc do sporów i konfliktów co […]