Grudzień 2015

Upadłość konsumencka – jak jest a jak będzie od stycznia 2016 r.?

Izabela Rajczyk        20 grudnia 2015        Komentarze (1)

Od momentu liberalizacji przepisów prawa upadłościowego w 2015 r., coraz więcej zadłużonych osób nieprowadzących działalności gospodarczej decyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z rozpowszechnieniem się tej instytucji warto przeanalizować zmiany jakie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Wniosek złożony przez wierzyciela. Pierwszą zmianą jest to, że od 1 stycznia 2016 […]

Łatwo można zauważyć, że składanie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nie jest jeszcze aż tak powszechne, jakby się mogło wydawać. Wielu wierzycieli, zapominając o takiej możliwości, zamyka swoją sprawę po uzyskaniu prawomocnego postanowienia komornika sądowego o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności. W aktualnym stanie prawnym, zakres przedmiotowy zakazu, obejmuje zarówno działalność gospodarczą […]

UKŁAD CZĘŚCIOWY w prawie restrukturyzacyjnym

Izabela Rajczyk        10 grudnia 2015        Komentarze (0)

Kolejną nowością wprowadzoną przez Prawo restrukturyzacyjne jest układ częściowy. Dla skutecznej restrukturyzacji firmy nie zawsze konieczne jest zawarcie układu ze wszystkimi wierzycielami. Niekiedy wystarczy porozumienie z największymi. Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, które wprawdzie posiadają wielu wierzycieli, ale wystarczające dla kontynuacji działalności i płynnego regulowania zobowiązań jest osiągniecie porozumienia z największymi wierzycielami. Zazwyczaj są to […]