Sierpień 2015

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU – prawo restrukturyzacyjne

Izabela Rajczyk        10 sierpnia 2015        Komentarze (1)

Pierwszym postępowaniem restrukturyzacyjnym wprowadzonym nową ustawą jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie to jest przeznaczone dla funkcjonującego w obrocie przedsiębiorcy, który spełnia ciążące na nim zobowiązania, lecz na podstawie szacunkowych danych finansowych ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie w stanie zaspokoić swoich wierzycieli. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne (np. niepowodzenie istotnego […]

SYNDYK – kim jest i czym się zajmuje ?

Izabela Rajczyk        03 sierpnia 2015        3 komentarze

Sama jestem syndykiem i często słyszę od klientów pytania: a czym tak faktycznie zajmuje się syndyk? Co tak właściwie robi syndyk? Mam nadzieje, że mój dzisiejszy wpis odpowie na te pytania. Syndyk jest tzw. „pełnomocnikiem” Sądu. Powołuje się go w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Powoływany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a […]